Gebelikte Düşüklerin Nedenleri

ERKEN GEBELİK KAYIPLARINDA GENETİK SEBEPLER

Erken gebelik kaybı (6 haftaya kadar) tüm gebeliklerin inde görülür. Bunların %50 sinde hiç bir sebep bulunmaz. Sebebi bulunan düşüklerin %60’ı genetik nedenler sonucu olur. En sık trizomi denen fazladan bir kromozom bulunmasıdır. En sık 16. kromozomun fazladan bir tane daha bulunması görülür. Bu fazlalık yaşamla bağdaşmaz ve düşük olur.

 

GENETİK DIŞI DÜŞÜK SEBEPLERİ

Düşüklerin büyük bölümü genetik bozukluklar neticesinde olur. Genetik dışı faktörlerde gebelik kayıplarında etkilidir. Her neden olursa olsun bir kez düşük yaşayan kadında bir sonraki gebeliğinde düşük riski bir miktar artmaktadır. Ancak bir kez düşük kadını riskli gebe sınıfına sokmaz.

 

Genetik dışı sebepler;

 • Anatomik sebepler
 • Endokrin sebepler
 • İnfeksiyonlar
 • İmmunolojik sebepler
 • Çevresel ve diğer sebepler

 

1.Anatomik Sebepler:

Anatomik sebepler ilk trimesterin sonlarına ya da ikinci tirmester başlarında düşüğe neden olurlar. Rahim ağzı yetmezliği, rahim içerisinde doğuştan gelen perde olması ve rahmin yapısında bozukluk olması en sık düşüğe neden olan yapısal defektlerdir.

Myomlar ya da rahim içi yapışıklıkların düşük riskini arttırdığı düşünülmektedir ancak bu konuda tüm dünyada bir fikir birliği yoktur.

2.Endokrin Sebepler:

 

Hormonal bozukluklar düşüklerin sık sebeplerindendir.

 • Kontrolsüz diyabet mellitus da kan şekerleri ne kadar yüksek ise ve HbA1C oranı ne kadar yüksek ise düşük riski o kadar yüksektir. Oysaki iyi kontrollü şeker hastalarında düşük riski azalır.
 • Tiroid hastalarında düşük riskinde artış olduğu hatta kronik tiroidit (hashimato gibi) durumlarında hastanın tiroid hormon testleri normal olsa bile düşük riskinin arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur.
 • Yumurtlamada problemi olan, kronik olarak yumurtlamayan hastalarda embriyonun rahim içerisine tutunma problemi (luteal faz defekti) olabilir.

 

3.İnfeksiyonlar:

Ureoplasma ve Mikoplasma gibi infeksiyonlar kadın genital sisteminde bulunabilirler. Bu infeksiyonların tedavisi düşük riskini azaltır. Rubella, toxoplasma gibi infeksiyonlar ilk üç ayda geçirilirse fetüsün ölümüne ve düşüğe neden olabilirler.

 

4.İmmunolojik Sebepler: 

Otoimmun hastalığa sahip gebeliklerde (sistemik lupus gibi) düşük riski artar. Özellikle otoimmün hastalık ve beraberindeantifosfolipid antikor yüksekliği olması hele daha önceden bir ya da fazla düşük olması düşük riskini çok arttırmaktadır.

Antifosfolipid antikorlar %1 gebede bulunabilir. Tek başına bu antikorun yüksek olması bir şey ifade etmez. Ancak otoimmun hastalığı olanlarda yükselmesi, hastada düşük öyküsü olması, tromboemboli (damar tıkanıklığı) yaşamış bir hasta olması durumunda düşük riski yükselir.

 

5.Çevresel ve Diğer Düşük Nedenleri:

 • Anne yaşı, tek başına, yükseldikçe düşük riskini arttıran bir parametredir. 40 yaşın üstünde %40-50 oranında düşük riski bildirilmiştir.
 • Sigara yine düşük riskini arttırır.
 • Kahvenin düşük riskini arttırdığı gösterilmemiştir.
 • Çalışmak ve egzersiz düşük riskini arttırmaz.

Bizler personelimiz ve hastalarımızla büyük bir aileyiz. Sizde bu ailenin bir üyesi olmak isterseniz 0 312 286 33 02 (PBX) numaralı telefondan randevu alarak bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımla Op. Dr. Cüneyt Genç Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Cüneyt Genç Blog

Yenilenen websitemiz ve güncel içeriklerimiz ile karşınızdayız!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hepsini Görüntüle